Garanciális ügyintézés

Garanciális ügyintézéshez szükséges

A vásárló jótállási és szavatossági igényét szabályosan kitöltött jótállási jeggyel és vásárlási számlával érvényesítheti.

Elveszett jótállási jegyet csak dátummal és bélyegzővel ellátott és a készülék adatait tartalmazó számla esetén pótolunk.

Garanciális ügyintézés menete

A jótállási igény a jótállási jegyen feltüntetett határidőig, jótállási jeggyel érvényesíthető.

A vásárló a jótállási igényét a forgalmazónál, vagy a gyártó szerviz partnereinél érvényesítheti.

A gyártói garancia

Ez esetben gyári garanciajeggyel, a gyártó által kijelölt szerződött szervizekben érvényesítheti garanciális igényét, így a terméket az országban a gyártó bármely szerviz partneréhez eljuttathatja.

A szakszervizek címe minden esetben megtalálható a jótállási vagy garanciajegyen esetleg a termék használati útmutatójának a végén, de a megfelelő szakszerviz elérésében ügyfélszolgálatunk készséggel áll vásárlóink rendelkezésére.

Beszállítói garancia

Ebben az esetben a mi közvetítésünkkel, de a beszállító által történik a garancia érvényesítése. Ez esetben Ön eljuttatja a terméket hozzánk, mi megvizsgáljuk és továbbítjuk a szerviznek. Igény esetén a termékért ingyenesen futárt küldünk. Amennyiben azonban a bevizsgálás során kiderül, hogy a hiba nem áll fenn, vagy nem garanciális, akkor a futár költsége és a beszállító által felszámolt bevizsgálási díj Önt terheli, így az kiszámlázásra kerül. A felmerülő költségeket a termék visszaszállításakor utánvét formájában a futárnak kell megfizetni.

A jótállási igény érvényesítésének kizáró feltételei

Ha a helytelen telepítésnek, rendeltetésellenes használatának a gyártó által nem jóváhagyott átalakításának, idegen beavatkozásának, szakszerűtlen kezelésének (a megbízott szerviz bizonyítja), helytelen tárolásának, iparszerű igénybevételének, elemi kárnak, külső tényezőknek, mint például szennyeződés, folyadékoknak, áramingadozásoknak, visz majornak tulajdonítható okokból keletkezett. Garanciajegy hiánya.

Hibás termék esetén a vásárlót a kötelező jótállás alapján az alábbi jogok illetik meg

Elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik választható igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállás teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget.

Ha a vásárló kijavítást vagy kicserélést kér, a kijavítást vagy kicserélést - a termék tulajdonságaira és a vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a vásárlónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A javítást a vásárló érdeksérelme nélkül úgy kell elvégezni, hogy a javítás folytán a termék értéke és használhatósága az azonos ideig rendeltetésszerűen használt hibátlan termékhez képest nem csökkent.

Javítás esetén a termékbe új alkatrészt kell beépíteni.

Ha a jótállásra kötelezett a termék kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a vásárló a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja.

Ha a vásárlónak sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a fentiekben írt feltételekkel nem tud eleget tenni - a vásárló választása szerint #megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye

Ha a vásárló a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó ez esetben nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A terméknek vagy jelentős részének kicserélése (kijavítása) esetén a jótállás időtartama a kicserélt (kijavított) termék (annak kicserélt, kijavított része) tekintetében újra kezdődik. Ez a rendelkezés érvényes az esetben is, ha modulokból összeállt termék hibás moduljának cseréjére kerül sor.

Kellékanyagok garanciája

Web áruházunk eredeti és utángyártott kellékanyagokat is forgalmaz. Ezekre a termékekre külön egyedi garanciális feltételeket biztosítunk.

FONTOS!

Mielőtt utángyártott kelléket rendel, vagy használ, kérjük mindenképpen olvassa el a készülék garanciális feltételeit. Az utángyártott kellék használata esetenként a készülék garanciavesztésével járhat. Az ebből adódó károkért sem az utángyártott kellék gyártója sem a cct.hu webáruház (Copy-Comp-Tel Kft.) sem a nyomtató gyártója nem tartozik felelősséggel.

A számla egyben jótállási jegyként is szolgál, mivel a kellékanyagokhoz külön jótállási jegyet nem biztosítunk.

Gyártói garancia kellékanyagokra vonatkozóan

Alább részletezzük azon termékeknek a garanciális feltételeit, melyeknél gyártói garanciát vállalunk.

Egyéb gyártók esetében mindenképpen a gyártó által vállalt garanciát tudjuk biztosítani. Ilyen garanciális probléma esetében kérjük keresse fel a gyártó magyarországi képviseletét.

Epson kellékanyagokra vonatkozó garanciális procedúra leírása

Az Epson az általa gyártott és forgalomba hozott eredeti kellékanyagok esetében a vásárlástól számított 6 hónapig vállal garanciát a termékeire. A termékekre vonatkozó hivatalos garanciális ügyintézést kizárólag az Epson által hivatalosan kijelölt márkaszerviz biztosítja.

A hibásnak vélt kellékanyagot és a nyomtatókészüléket is egyaránt bevizsgálják. Amennyiben az nyer megállapítást, hogy a kellékanyag meghibásodása rendeltetésszerű használat mellett történt, akkor új kelléket az Epson márkaszerviz biztosít.

A garancia érvényesítéséhez a végfelhasználónak rendelkeznie kell és be is kell tudnia mutatni a következő dokumentumokat márkaszerviz részére: a vásárlást igazoló számla, a termék eredeti csomagolása (kivételt képez, ha a nyomtatóhoz kapott kellék).

További információkért mindenképpen forduljon a két hivatalos Epson márkaszerviz valamelyikéhez:

ASC Magyarország Irodagépjavító Kft.

1107 Budapest, Fogadó u. 4.

Tel.: +36 1 88 64 931
Fax: +36 1 88 64 932
E-mail: office@asc.co.hu

R.A. Trade Kft.

2040 Budaörs, Törökbálinti u. 23.

Tel.: +36 23 502 880
Fax: +36 23 502 801
E-mail: epson@ratrade.hu

HP kellékanyagokra vonatkozó garanciális procedúra leírása

A HP az általa gyártott kellékanyagokra (tintapatronok, nyomtatófejek illetve lézernyomtatók festékkazettái) jótállási kötelezettséget vállal attól függetlenül, hogy azok nem esnek a jogszabályok alapján kötelező jótállás alatt álló termékek körébe. Az alábbiakban tájékoztatást szeretnénk nyújtani a HP kellékanyagok kapcsán érvényes, hibás árukra vonatkozó eljárásról. Jelen eljárás további értesítésig vagy visszavonásig érvényes.

Nem szakember számára sokszor nehezen megítélhető, hogy a végfelhasználó által jelzett hibás működés (pl. nyomtató nem nyomtat, pöttyözve nyomtat, csíkoz) esetén a nyomtató, vagy a kellékanyag okozza-e a hibát. Ezért bármilyen működési rendellenesség esetén a HP szerviz partnereinél szerviz igazolás beszerzése szükséges, amely hivatalosan tanúsítja a hiba forrását, és a garancia meglétét. Ez alapján a megfelelő garanciális eljárás elvégezhető.

1) Résztvevő partnereink:

HP kellékanyagos szervizigazolást jelenleg az alábbi HP szerviz partnerek és megfelelően szerződött alvállalkozóik állíthatnak ki:

Alphanet Kft., 1031 Budapest Monostori u. 34., (1) 242-1830
Delta Services Kft,. 1033 Budapest Szentendrei u. 39-53., (1) 437-5200
Albacomp Zrt., 1139 Budapest Frangepán u. 8-10., (1) 236-7790
Albacomp Zrt., 3525 Miskolc Széchenyi u. 49., (46) 354-266
Albacomp Zrt., 8000 Székesfehérvár Mártírok útja 9., (22) 515-413

2) A vizsgálat:

A vizsgálat során az elsődleges feladat eldönteni, hogy a nyomtatási hibát a kellékanyag okozza-e, vagy a nyomtató meghibásodása. Amennyiben a hibát a kellékanyag okozza, úgy a következő lépcső a kellékanyag garanciájának eldöntése. A szerviz igazolást ennek megfelelően kell kitölteni.

A szervizigazolás kiállításához szükség van a vásárlást igazoló számla bemutatására is. A vizsgálat precíz elvégzését pedig segíti, ha nem csak a kellékanyagot, de a nyomtatót is behozzuk a szerviz partnerhez.

A szervizpartnerekhez bevizsgálásra hozott HP kellékanyagokról mindenképpen készülnie kell szervizigazolásnak, függetlenül a vizsgálat eredményétől! Amennyiben a kellékanyag garanciális cseréje nem jogos, úgy ez kerül a szervizigazolásra.

3) HP kellékanyagok garanciális feltételei:

Amennyiben a hibát a kellékanyag okozza, akkor a garancia meglétének eldöntésében az alábbiakat kell figyelembe venni.

3.1) Garanciálisan semmiképpen nem cserélhető az a kellékanyag, amely az alábbi kategóriák bármelyikébe tartozik:

kifogyott (üres), vagy soha nem került felhasználásra (tele van, bontatlan csomagolásban).

nem HP eredeti kellékanyag (pl. utántöltött).

a garanciális ideje lejárt (lásd alább a 3.2-es pontot).

sérülése szállítás során vagy nem megfelelő használat eredményeképpen keletkezett, tehát nem gyártási hiba eredménye.

3.2) A garanciális idő megállapítása:

Tintapatronok és nyomtatófejek esetén a garancia lejáratának napja a patron vagy fej testére rá van gravírozva.

A tintapatronok és nyomtatófejek csomagolásán található dátum (ú.n. "installbefore" dátum) a kellékanyag üzembe helyezésének javasolt időpontját mutatja. Tintapatronok esetében ez a dátum hat hónappal, nyomtatófejek esetében egy évvel előzi meg a garancia lejártának időpontját. Ennek a dátumnak a lejárata nem jelenti a kellékanyag garanciájának megszűnését, pusztán tájékoztatásul szolgál.

Lézernyomtatók festékkazettái esetén a kellékanyag garanciális, amennyiben a tárolás és üzemeltetés körülményei megfeleltek a csomagolásban található terméktájékoztatóban leírtaknak, és a festékkazettában még az eredeti HP festékpor található, valamint a kazetta festéktartalma nem mutatja az "alacsony szint" jelzést.

A vásárlás dátuma egyik esetben sem játszik szerepet.

3.3) A nyomtatókhoz csomagolt kellékanyagok garanciája:

A kellékanyagok garanciája szempontjából lényegtelen, hogy a hiba a nyomtatóhoz csomagolt, vagy egy később önállóan megvásárolt kellékanyagnál lép-e fel. A garanciális eljárás és paraméterek mindkét esetben ugyanazok.

4) A szervizigazolás:

A szerviz igazolást két eredeti példányban kell elkészíteni. Egyik példányt a vizsgálatot kérő fél kapja, a másikat az ellenőrizhetőség végett a szerviz partnernek kell megőriznie legalább a kiállítástól számított fél évig. Mindkét példányt alá kell írni, és le kell pecsételni.

5) A hibás kellékanyag cseréje:

Amennyiben a szerviz igazolás tanúsítja, hogy a kellékanyag okozta a hibát és arra garancia vonatkozik, a Felhasználó kérésére a hibás HP kellékanyagot a vásárlás helyén kell ki cserélni, az igazolás ellenében, és a vásárlást igazoló blokk vagy számla bemutatásával. Nyomtatóhoz csomagolt kellékanyagok esetében a nyomtató megvásárlását igazoló blokk vagy számla bemutatása szükséges. Amennyiben a csere nem lehetséges, úgy a forgalmazó köteles a vevő részére visszatéríteni a kellékanyag vételárát.

Lexmark kellékanyagokra vonatkozó garanciális procedúra leírása

Tintapatronok esetén a Lexmark vásárlástól számított 90 napig, festékkazetták és fényhengerek (drum, OPC, photoconductor) esetén egy évig vállal garanciát. A vásárlónak rendelkeznie kell a vásárlást igazoló blokkal vagy számlával, továbbá a kellékanyag csomagolásával utólag vásárolt kellékanyagok esetén. A nyomtatóval vásárolt kellékanyag meghibásodása esetén a készülék kitöltött garanciajegyét kell bemutatni a kellékgarancia érvényesítéséhez, hiszen ebben az esetben a kelléknek nincs külön doboza.

Az eredeti blokk vagy számla, vagy a csomagolás hiányában a garanciális szolgáltatás nem érvényesíthető, és csak külön díjazás ellenében biztosít szolgáltatást hozzá a Lexmark.

Részletes információkért forduljon a hivatalos márkaszervizekhez:

Mivel a nyomtató beszállítására is szükség lehet, a garanciát a hivatalos márkaszerviznél tudja érvényesíteni.

Profi Szerviz Központ

1044 Bp. Külső Váci út 123

Tel.: 06-1-814-80-80

www.profiszerviz.hu

Lexmark ügyfélszolgálat:

A felhasználói hibabejelentések kezelésére a Lexmark Képviselet munkanapokon 8-18 óráig online (lexmark_hu@ceemark.com) és telefonos (1-288-0097) helpdesk szolgáltatást üzemeltet. Munkatársaik igyekeznek a felmerült hibákat a felhasználóval közösen ily módon elhárítani, illetve amennyiben erre nincs lehetőség, tájékoztatást adnak a felhasználó számára legközelebbi szervizpontokról.

OKI kellékanyagokra vonatkozó garanciális procedúra leírása

Az OKI a kellékanyagokra a vásárlástól számított 3 hónapig vállal garanciát a termékeire. A reklamációs kellékanyaggal a végfelhasználó a lentebb feltüntetett bizonylatokkal érvényesítheti garanciális igényét az alábbi szerviznél.

Amennyiben azt állapítják meg, hogy valóban rendeltetésszerű használat mellett történt a kellékanyag meghibásodása, úgy a márkaszerviz azonnal biztosít új kellékanyagot!

A jótállás érvényesítéséhez a végfelhasználónak rendelkeznie kell a vásárlást igazoló számlával továbbá a termék eredeti csomagolásával (kivételt képez, ha a nyomtatóhoz kapott kellék, melynek nincsen külön csomagolása).

Mivel a nyomtató beszállítására is szükség lehet a garanciát a hivatalos márkaszerviznél tudja érvényesíteni.

Profi Szerviz Központ

Cím: 1044 Bp. Külső Váci út 123
Tel.: 06-1-814-80-80
Web: www.profiszerviz.hu

Panasonic kellékanyagokra vonatkozó garanciális procedúra leírása

Panasonic a kellékanyagok esetében a vásárlástól számított 3 hónapig vállal jótállást/garanciát. A kellékanyagok bevizsgálását minden esetben Panasonic által kijelölt hivatalos szervizpartner végzi. A jótállás és a garancia érvényesítéséhez a végfelhasználónak rendelkeznie kell és be is kell tudnia mutatnia a szerviz részére a következő dokumentumokat: a vásárlást igazoló számla, a termék eredeti csomagolása.

Amennyiben a bevizsgálás során bebizonyosodik, hogy rendeltetésszerű használat mellett történt a kellékanyag meghibásodása, abban az esetben a márkaszerviz biztosít új kellékanyagot vagy csereigazolást, amely birtokában cégünk is kicseréli Önnek.

Részletes információkért forduljon a hivatalos márkaszervizekhez:

Profi Szerviz Központ

1044 Bp. Külső Váci út 123

Tel.: 06-1-814-80-80

www.profiszerviz.hu

Philips kellékanyagokra vonatkozó garanciális procedúra leírása

A Philips a kellékanyagok esetében a vásárlástól számított 1 évig vállal garanciát a termékeire. A kellékanyagok bevizsgálását minden esetben Philips által kijelölt hivatalos szervizpartnere végzi. A jótállás és a garancia érvényesítéséhez a végfelhasználónak rendelkeznie kell és be is kell tudnia mutatni a szerviz részére a következő dokumentumokat: a vásárlást igazoló számla, a termék eredeti csomagolása.

Amennyiben a bevizsgálás során bebizonyosodik, hogy rendeltetésszerű használat mellett történt a kellékanyag meghibásodása, abban az esetben a márkaszerviz biztosít új kellékanyagot vagy csereigazolást, amely birtokában cégünk is kicseréli Önnek.

Részletes információkért forduljon a hivatalos márkaszervizekhez:

Young Kft.

Cím: 1139 Budapest, Frangepán u. 26.
Tel.: 06-1-471-7090
Web: http://www.young.hu

XEROX kellékanyagokra vonatkozó garanciális procedúra leírása

A Xerox a kellékanyagok esetében a vásárlástól számított 6 hónapig vállal garanciát a termékeire. A reklamációs kellékanyaggal a végfelhasználó a lentebb feltüntetett bizonylatokkal érvényesítheti garanciális igényét az alábbi szerviznél.

Amennyiben azt állapítják meg, hogy valóban rendeltetésszerű használat mellett történt a kellékanyag meghibásodása, úgy a márkaszerviz azonnal biztosít új kellékanyagot!

A jótállás érvényesítéséhez a végfelhasználónak rendelkeznie kell a vásárlást igazoló számlával továbbá a termék eredeti csomagolásával.

Mivel a nyomtató beszállítására is szükség lehet a garanciát a hivatalos márkaszerviznél tudja érvényesíteni.

Központi Szerviz

1044 Budapest, Ezred u. 16.

(Külső-Váci út 123. Europe Center)

www.profiszerviz.hu

Xerox ügyfeleinek fenntartott szervizvonal:

+36 (1) 814 8560

Xerox ügyfeleinek fenntartott e-mail cím:

Általános jogszabályok

  • 1959. évi IV. törvény a polgári törvénykönyvről A jótállás, a szavatosság és a hibás teljesítés legalapvetőbb szabályai, bővebben lásd a 151/2003. és a 49/2003. Korm. rendeletekben.
  • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről A fogyasztói érdekek védelme, elvei, a fogyasztóvédelmi intézmények.
  • 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról A jótállás alapvető és részletes szabályai, ezekre a termékekre - de kizárólag ezekre - kötelezően 12 hónap jótállás van. (Ezzel a szöveggel a 2005. június 1. utáni vásárlásokra érvényes.)
  • 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet a fogyasztói szerződések keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről Kijavítás, kicserélés, elállás - hogyan is kell ezeket végrehajtania a forgalmazónak. (2004. jún. 30. utáni vásárlásoknál a 6. § már nem érvényes.)
  • 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról A 20.000 Ft feletti, számlával igazolható javításra (műszaki cikk, gépjármű, gyógyászati segédeszköz, hangszer- és órajavítás, lakáskarbantartás) 6 hónap jótállás van.
• Ügyfélszolgálat

Kérdéseivel, észrevételeivel forduljon hozzánk bizalommal elérhetőségeink valamelyikén!

Skype nevünk: CCT.HU MSN
• Információk

Kyocera Platina Partner
• Csatlakozz hozzánk

Kövess minket facebook-on is, hogy az elsők között értesülhess akcióinkról, híreinkről.

• Kyocera
Az Észak-alföldi régió Kiemelt Értékesítési Partnere, Garanciális Szervize. Tudjon meg többet a Kyocera termékeiről és szolgáltatásairól.

www.kyocera.cct.hu

• Sikeres pályázatok
• Hírlevél

Kérjük adja meg e-mail címét, és iratkozzon fel hírlevelünkre, ha szeretne értesülni legújabb akciós ajánlatainkról, híreinkről!

Feliratkozok!

Informatikai üzemeltetés: DetCom Systems

Olcsóbbat

Megbízható bolt


Látogassa meg a CCT.HU webüzletet a ShopManian
Árukereső, a hiteles vásárlási kalauz


Pick Pack Pont


Pick Pack PontPick Pack PontXerox kiemelt viszonteladó

x x x x x x x x x